חיזוק הממשק בין חינוך לרווחה בקריית מלאכי

צוותים מקצועיים מאגפי החינוך והרווחה בעיריית קריית מלאכי התכנסו ליום של למידה משותפת לחיזוק שיתוף הפעולה בין התחומים. המפגש התקיים זו השנה השלישית ברציפות, בהובלת מנהלת תוכנית 360 שלומית עלון


בעיריית קריית מלאכי, נערך לאחרונה מפגש משמעותי בין צוותים מקצועיים מאגף החינוך ואגף הרווחה, במטרה לחזק את הקשר והשיתוף פעולה ביניהם. המפגש, בהובלת שלומית עלון, מנהלת תוכנית 360, נערך במסגרת מאמצים מתמשכים לפתח מודלים של עבודה משותפת לטובת התלמידים ומשפחותיהם.

הפעילויות כללו סדנאות היכרות, הצגות ודיונים על תחומי האחריות והפעולה המשותפת, וזאת במטרה להעמיק את ההבנה ולחזק את השיתוף פעולה. דגש נוסף הושם על פיתוח אוגדן נהלים משותף, שכלל הנחיות ותהליכי עבודה אחידים לשני האגפים, במטרה לייעל ולשפר את הטיפול בילדים ובמשפחות הנזקקים לשירותים.

המפקחות על היועצות, מיכל בן זאב והילה אזולאי איטח, הציגו את האתגרים וההזדמנויות בתפקידו של היועץ החינוכי. מודל שיתוף הפעולה בין אגפי החינוך והרווחה בקריית מלאכי זוכה להערכה רבה ולביקוש מצד רשויות מקומיות נוספות. מנהלת אגף השירותים החברתיים יואלה תבור ומנהל אגף החינוך אבי אדרי הדגישו את חשיבות שיתוף הפעולה בין אנשי המקצוע השונים.

ראש העיר קריית מלאכי אליהו זוהר בירך את המשתתפים ואמר: "הדאגה לכל ילד וילדה היא במוקד החיבור והעשייה שלנו בעיר. שיתוף הפעולה בין אגפי החינוך והרווחה מאפשר לנו לתת מענה מיטבי לילדים ולמשפחותיהם".

היום המשותף הדגיש את המחויבות של עיריית קריית מלאכי לשיתוף פעולה פורה בין אגפי החינוך והרווחה, לטובת ילדי העיר ומענה מיטבי לצרכיהם.

צילום: עיריית קריית מלאכי