מכרזי עירייה

חשוב למלא את שדה ההערה עם שם המכרז עליו מתבצע התשלום

*אחראית מתן מידע בנוגע להחלטות, תוצאות מכרזים והגשת ערר הינה עו"ד שני משה, ניתן לפנות במייל: shani@k-m.org.il

מכרזי עירייה
שם המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז סכום נדרש הערות החלטות
מכרז פומבי מס' 25/2022: ביצוע עבודות פיתוח, שיקום כבישים ומדרכות 08/09/2022 29/09/2022 09:00 1,000 ₪
מכרז פומבי מס' 24/2022: לביצוע עבודות אחזקה ויזומות למתקני חשמל ותאורת רחובות והאצטדיון העירוני 23/08/2022 15/09/2022 09:00 1,000 ₪

לתשלום לחצו כאן

קול קורא לקבלת הצעות מחיר למתן זכות להצבת מכונות ממכר אוטומטיות 01/08/2022 11/08/2022
הודעה בדבר התקשרות עם ספק היחיד - העמותה לתפנית בחינוך - לצורך הפעלת תוכנית רבדים 28/07/2022 19/08/2022 16:00
מכרז פומבי מס' 23/2022 מכרז שירותי הסעות פעוטות ובוגרים אוכלוסיית רווחה 25/07/2022 11/08/2022 09:00 500 ₪

לתשלום לחצו כאן

מכרז פומבי 19/2022 להפעלת מועדוניות טיפוליות בשיתוף משרד החינוך ומועדוניות טיפוליות אינטנסיביות בקריית מלאכי 24/07/2022 18/08/2022 09:00 500 ₪

לתשלום לחצו כאן

מכרז פומבי מס' 18/2022 להשלמת תכנון רישוי והיתר בניה תכנון מפורט וביצוע מלא של מאגר מי כיבוי הכולל מבנה יביל ומשאבת גנרטור על פי כתב כמויות מפורט 24/07/2022 29/09/2022 09:00 ללא עלות
מכרז מס' 17/2022 לייצור, אספקה והתקנה של שלטי בתים ורחובות 20/07/2022 11/08/2022 09:00 500 ₪

לתשלום לחצו כאן

מכרז פומבי מס' 21/2022: מכרז שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות התשפ"ג 29/06/2022 14/07/2022 09:00 500 ₪

לתשלום לחצו כאן

התקשרות עם הספק היחיד עם עמותת אתנה לפי סעיף 3(4) לתקנות העיריות 28/06/2022 12/07/2022 12:00
מכרז פומבי מס' 20/2022 שירותי הסעות פעוטות ובוגרים אוכלוסיית רווחה 28/06/2022 14/07/2022 09:00 500 ₪

לתשלום לחצו כאן

מכרז פומבי מס' 16/2022: למתן שירותים משפטיים לעיריית קרית מלאכי 15/06/2022 11/08/2022 09:00 300 ₪

לתשלום לחצו כאן

מכרז פומבי מס' 15/2022: שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות לשנת הלימודים התשפ"ג 08/06/2022 23/06/2022 09:00 500 ₪

לתשלום לחצו כאן

הודעה בדבר התקשרות עם הספק היחיד חכ"ל בני שמעון לפי סעיף 3(4) לתקנות העיריות (מכרזים) תשמ"ח 1987 08/06/2022 23/06/2022
קול קורא לקבלת הצעות מחיר למתן זכות להצבת מכונות ממכר אוטומטיות 08/06/2022 23/06/2022
מכרז פומבי מס' 14/2022 למתן רשות שימוש במקרקעין להפעלת תחנת מוניות בעיר קרית מלאכי 08/05/2022 02/06/2022 09:00 250 ₪

לתשלום לחצו כאן

קול קורא מתן שירותי ייעוץ וליווי בתחום השותפויות והפילנתרופיה 04/05/2022 25/05/2022 12:00
קול קורא מתן שירותי ייעוץ וליווי בתחום ההזדקנות המיטבית 02/05/2022 25/05/2022
מכרז מס' 2022/ 13: לאספקת טכנולוגיות (תוכנה, חומרה, ומצלמות) ושירותי ניהול להפעלת מערך החניה והשמירה על חוקי העזר העירוניים וכל חוק אחר שהעירייה אחראית לאכיפתו 25/04/2022 19/05/2022 09:00 1,500 ₪

לתשלום לחצו כאן

מכרז פומבי מס' 12/2022: לתכנון רישוי ואספקה והתקנת חדר טרפו טרומי בקריית מלאכי 03/04/2022 07/07/2022 09:00
קול קורא לביצוע מיזם משותף להפעלת תכנית סח"י בעיריית קרית מלאכי 30/03/2022 15/04/2022 16:00
מכרז פומבי מס' 10/2022 מתן שירותים לטיפול בפסולת נייר ו/או בפסולת אריזות קרטון 20/03/2022 28/04/2022 09:00 200 ₪

לתשלום לחצו כאן

מכרז מסגרת פומבי מס' 11/2022 למתן שירותי סימון כבישים, אספקה הצבה ואחזקת שילוט דרכים, תמרורים וביצוע הסדרי תנועה 20/03/2022 07/04/2022 09:00 300 ₪

לתשלום לחצו כאן

מכרז פומבי מס' 09/2022: לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת (לרבות פסולת גזם וגושית) משטח השיפוט של עיריית קריית מלאכי 10/03/2022 31/03/2022 09:00 5,000 ₪

לתשלום לחצו כאן

קול קורא להגשת הצעות להצבת עמדות ניידות איסוף עצמי של משלוחים בעיר קרית מלאכי 07/03/2022 14/03/2022
קול קורא להגשת הצעות להצבת עמדות ניידות איסוף עצמי של משלוחים בעיר 27/02/2022 14/03/2022 12:00
מכרז פומבי מספר 04/2022: למתן שירותי הצלה ועזרה ראשונה במרכז העירוני לספורט ונופש 23/02/2022 02/06/2022 09:00 1,000 ₪

לתשלום לחצו כאן

מכרז מס' 07/2022: לתפעול ותחזוקה של בריכות השחייה במרכז העירוני לספורט ונופש (קאנטרי) קריית מלאכי 23/02/2022 24/03/2022 09:00 500 ₪

לתשלום לחצו כאן

מכרז פומבי מס' 05/2022 למתן שירות בתחום אסטרטגיית שיווק ויח"צ עבור עיריית קריית מלאכי 17/02/2022 10/03/2022 09:00 500 ₪

לתשלום לחצו כאן

מכרז פומבי מס' 06/2022 אספקת מוצרי מזון ושתיה קלה 17/02/2022 07/04/2022 09:00 200 ₪

לתשלום לחצו כאן

מכרז פומבי מס' 03/2022: לקבלת שירותי יעוץ להקמת בית מורשת ליהדות אתיופיה וחיזוק מעמד הקהילה 02/02/2022 10/03/2022 09:00 250 ₪

לתשלום לחצו כאן

מכרז פומבי מס' 02/2022: מכרז לביצוע בניית מקווה נשים שכונת המחנה בקריית מלאכי 02/02/2022 10/03/2022 09:00 1500 ₪

לתשלום לחצו כאן

מכרז פומבי מס' 18/2021: לניהול ותמיכה במערכות טכנולוגיות מידע ממוחשבות IT - מכררז חוזר 05/01/2022 27/01/2022 09:00 1500 ₪

לתשלום לחצו כאן

מכרז פומבי 01/2022 הזמנה להציע הצעות איסוף ופינוי פסולת אלקטרונית 05/01/2022 27/01/2022 09:00 מסמך החלטות
קול קורא לפניה מוקדמת לקבלת מידע (RFI) בנוגע להקמת פארק תעשיה ליזמים בתחומי תעשיות עתירות ידע, פודטק ואגרוטק 27/12/2021 30/01/2022 15:00
מכרז פומבי מס' 29/2021: שירותי מדידות נכסים לצורך חיוב בארנונה 15/12/2021 13/01/2022 09:00 1500 ₪

לתשלום לחצו כאן

קול קורא - התקשרות במסגרת מיזם משותף בין עיריית קרית מלאכי ועמותת קרן רשי להטמעת יוזמת היישוב במרכז בעיר קריית מלאכי 09/12/2021 23/12/2021 14:00
מכרז פומבי מס' 30/2021: לביצוע תוספת למתנ"ס קיבוץ גלויות בקריית מלאכי 09/12/2021 06/01/2022 09:00 1000 ₪

לתשלום לחצו כאן

מכרז פומבי מס' 28/2021 תכנון פיתוח נופי ובינוי למתחם השוק העירוני בעיר קרית מלאכי 06/12/2021 23/12/2021 09:00 500 ₪

לתשלום לחצו כאן

קול קורא למתן שירותי ייעוץ וליווי להקמת בית מורשת יהדות אתיופיה וקשרי קהילה 28/11/2021 28/12/2021 12:00
מכרז פומבי מס' 27/2021: אספקת רכבי שרות/תפעול חשמליים 28/11/2021 13/01/2022 09:00 250 ₪

לתשלום לחצו כאן

מכרז פומבי מס' 26/2021: מתן שירותי ניהול ופיקוח על הפיתוח בשכונת כרמי הנדיב שלב ב' בעיר קרית מלאכי 15/11/2021 09/12/2021 09:00 1,000 ₪

לתשלום לחצו כאן

מכרז פומבי 25/2021: להפעלת מרכז ילדים הורים להורות לגיל בית הספר היסודי בקריית מלאכי 15/11/2021 09/12/2021 09:00 250 ₪

לתשלום לחצו כאן

קול קורא למתן זכות שימוש במקרקעין הידועים כגוש 2530 חלקה 60 בקריית מלאכי לצורך הצבת שלט פרסום 08/11/2021 05/12/2021 12:00
קול קורא לשם הפעלת פרויקט אחריי הכנה לצה"ל ואחריי-טק 08/11/2021 22/11/2021 14:00
קול קורא לביצוע עבודה אומנותית לפי סעיף 3(5) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח-1987 27/10/2021 19/12/2021 12:00
מכרז מסגרת פומבי מס' 24/2021 אספקת, התקנה ואחזקת מזגנים 09/09/2021 14/10/2021 09:00 1000 ₪

לתשלום לחצו כאן

מכרז פומבי מס' 23/2021 להפעלת מועדון לבעלי מוגבלויות בגירים (גיל 21 ומעלה) 09/09/2021 14/10/2021 09:00 200 ₪

לתשלום לחצו כאן

קול קורא , מתן שירותי ייעוץ לקידום, שיווק ופיתוח בתחומי ה"פודטק" ה"אגרוטק" ותעשיות עתירות ידע נוספות עבור עיריית קריית מלאכי 01/09/2021 12/09/2021 12:00
קול קורא פאב חברתי 22/08/2021 05/09/2021 16:00
קול קורא לרכישת ציוד מחשוב במסגרת פרויקט מתחשבים 18/08/2021 26/08/2021 12:00
קול קורא להפעלת תוכנית "רבדים" 12/08/2021 06/02/2022
מכרז פומבי מס' 22/2021 מתן שירותי ניהול ופיקוח על פרויקטים הנדסיים ברשות 15/07/2021 17/08/2021 09:00 250 ₪

לתשלום לחצו כאן

מסמך החלטות
מכרז פומבי מס' 17/2021 מתן שירותי הנהלת חשבונות וייעוץ חשבונאי למינהל כספי של עיריית קרית מלאכי 20/06/2021 27/07/2021 09:00 1000 ₪

לתשלום לחצו כאן

מסמך החלטות
מכרז פומבי מס' 21/2021: הפעלת תכנית מחוברים 16/06/2021 13/07/2021 09:00 250 ₪

לתשלום לחצו כאן

מכרז פומבי מס' 20/2021 לביצוע עבודות אספקה, התקנה, שדרוג ואחזקת מתקני ספורט ברחבי העיר קריית מלאכי 09/06/2021 16:00 06/07/2021 09:00 750 ₪

לתשלום לחצו כאן

מסמך החלטות
מכרז פומבי מס' 19/2021 לאספקה והתקנת חדר טרפו טרומי בקריית מלאכי 07/06/2021 06/07/2021 09:00 ללא עלות
קול קורא לביצוע מיזם משותף להפעלת פרויקט הכנה לצה"ל בעיריית קרית מלאכי 07/06/2021 20/06/2021 16:00
מכרז פומבי מס' 15/2021: מתן שירותי ניהול ופיקוח על פרויקטים הנדסיים ברשות 24/05/2021 15/06/2021 09:00 250 ₪

לתשלום לחצו כאן

מכרז פומבי מס' 11/2021: אספקת ריהוט למרחבי למידה ומוסדות חינוך (פרויקט m21) 03/05/2021 25/05/2021 09:00 750 ₪

לתשלום לחצו כאן

קול קורא להפעלת פרויקט מרכז לקידום יזמות עסקית וחברתית 29/04/2021 13/05/2021 13:00
קול קורא לתפקיד יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית שליד עיריית קרית מלאכי 29/04/2021 06/06/2021 12:00
מכרז פומבי מס' 10/2021: למתן שירותי גבייה כוללים לעיריית קריית מלאכי 27/04/2021 15/06/2021 09:00 1,500 ₪

לתשלום לחצו כאן

מכרז פומבי מס' 13/2021: למתן שירותי אחזקת מדשאת דשא טבעי באצטדיון העירוני 20/04/2021 15/06/2021 09:00 750 ₪

לתשלום לחצו כאן

מכרז פומבי מס' 12/2021: לתכנון, הקמה, הפעלה, שירות ותחזוקה של מערכות לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית במסגרת אסדרת גגות קטנים 18/04/2021 13/05/2021 09:00 1,000 ₪

לתשלום לחצו כאן

קול קורא להפעלת מרכז לגיל הרך בעיר קרית מלאכי 04/03/2021 21/03/2021 16:00
מכרז פומבי מס' 09/2021: תכנון ביצוע עבודות פיתוח, אספקה והתקנת מתקני משחקים בגן קק"ל ברחוב בן גוריון 24/02/2021 22/03/2021 09:00 2,000 ₪

לתשלום לחצו כאן

סיפור מקומי, הודעה על התקשרות עם ספק יחיד 08/02/2021 22/02/2021 12:00
הצעה לקבלת שירותי כתיבת מכרז עירוני לרכישת ותחזוקה של מתחמי ומתקני הספורט בעיר לפי תקנים 5515, 5516, 5517 02/02/2021 17/02/2021 15:00
מכרז פומבי מס' 06/2021: לביצוע מפעל אופק בקריית מלאכי 01/02/2021 23/02/2021 09:00 2000 ₪

לתשלום לחצו כאן

מכרז פומבי מס' 08/2021: לביצוע שיפוץ חטיבה עליונה אמית בקריית מלאכי 01/02/2021 23/02/2021 09:00 1,000 ₪

לתשלום לחצו כאן

מכרז פומבי מס' 04/2021 לאספקה והתקנה של ציוד כושר ומתקני ספורט בקאנטרי קריית מלאכי 31/01/2021 23/02/2021 09:00 1,500 ₪

לתשלום לחצו כאן

מכרז פומבי מס' 07/2021: מתן שירותי הזנה לילדי החינוך המיוחד 31/01/2021 23/02/2021 09:00 250 ₪

לתשלום לחצו כאן

מכרז פומבי מס' 03/2021: לביצוע עבודות שיפוצים במבנים ומוסדות חינוך וציבור 26/01/2021 23/02/2021 09:00 1000 ₪

לתשלום לחצו כאן

מכרז מס' 01/2021 לאספקת חומרים, ציוד וכלי עבודה 17/01/2021 02/02/2021 09:00
קול קורא למתן שירותי בריאות השן – תכנית לתלמידי גן חובה עד כיתה ט' ותכנית צחצוח מודרך לגנים טרום חובה 12/01/2021 31/01/2021 12:00
מכרז מס' 05/2021: מתן שירותי ניהול פרויקט ופיקוח על פיתוח אזור תעשיה תימורים שלב ב' 11/01/2021 02/02/2021 09:00 250 ₪

לתשלום לחצו כאן

מכרז פומבי מס' 02/2021: לשיפוץ מרחבי למידה m21 10/01/2021 23/02/2021 09:00 1,000 ₪

לתשלום לחצו כאן

בקשה לקבלת מידע (RFI) למפקד תושבים 28/12/2020 09/02/2021 בקשה ל RFI
מכרז פומבי מס' 29/2020: לביצוע פרוק וסילוק אסבסט וחיפוי גג וקירות במתנ"ס בקריית מלאכי 20/12/2020 12/01/2021 09:00 1000 ₪

לתשלום לחצו כאן

מכרז פומבי מס' 27/2020 לאספקת תוכנות ושרותי תמיכה למערכות: פיננסיות, גביה ואוכלוסין, שכר, משאבי אנוש , רווחה ומערכות נלוות לעיריית קריית מלאכי 13/12/2020 09/02/2021 09:00 2500 ₪

לתשלום לחצו כאן

מכרז פומבי מס' 42/2020 לאספקת ריהוט משרדי 26/11/2020 15/12/2020 750 ₪

לתשלום לחצו כאן 

מכרז פומבי מס' 38/2020 לתפעול תחזוקה התקנה ושיווק של מתקני שילוט חוצות וריהוט רחוב ומתן זכות שיווק ופרסום על מתקנים אלו בעיר קריית מלאכי 26/11/2020 12/01/2021 09:00 1000 ₪

לתשלום לחצו כאן 

הפעלת פרויקט הכנה לצה"ל 08/11/2020 15/11/2020 16:00
מכרז פומבי מס' 32/2020: מכרז ביצוע לשיפוץ מרחבי למידה m21 במוס"ח בקריית מלאכי 03/11/2020 01/12/2020 09:00 1,000 ש"ח
מכרז פומבי מס' 30/2020 - אספקת ציוד משרדי 15/10/2020 03/11/2020 250 ₪

לתשלום לחצו כאן

מכרז פומבי (מסגרת) מס' 31/2020 - לאספקת חומרים, ציוד וכלי עבודה 15/10/2020 03/11/2020
מכרז מסגרת פומבי מס' 28/2020 לביצוע עבודות איטום גגות במוסדות חינוך וציבור בקריית מלאכי 15/10/2020 10/11/2020 1000 ₪

לתשלום לחצו כאן 

מכרז פומבי מס' 29/2020 - לביצוע פרוק וסילוק אסבסט וחיפוי גג וקירות במתנ"ס בקריית מלאכי 04/10/2020 03/11/2020 00:09 1000 ₪

לתשלום לחצו כאן 

מכרז פומבי מס' 26/2020 מתן שירותי ליווי ופיקוח על פיתוח אזור תעשיה תימורים שלב ב' בעיר קרית מלאכי 09/09/2020 13/10/2020 09:00 250 ₪

לתשלום לחצו כאן

מכרז מס' 25/2020 שירותי ארכיב וגניזה 03/08/2020 08/09/2020 09:00 250 ₪

לתשלום לחצו כאן 

מכרז פומבי מס' 24/2020: מכרז שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות שנת הלימודים התשפ"א 26/07/2020 00:08 11/08/2020 09:00 500

לתשלום לחצו כאן 

מכרז מס' 23/2020 לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת (לרבות פסולת גזם וגושית) משטח השיפוט של עיריית קריית מלאכי 22/07/2020 18/08/2020 09:00 2,000

לתשלום לחצו כאן 

מכרז פומבי 08/2020 לאספקת חומרים, ציוד וכלי עבודה 22/07/2020 25/08/2020 09:00 ללא עלות
מכרז פומבי מס' 20/2020 אספקת מוצרי מזון ושתיה קלה 22/07/2020 08/09/2020 09:00 200

לתשלום לחצו כאן 

מכרז מס' 22/2020: סקר וניהול נכסי הרשות בתחום השיפוט של עיריית קריית מלאכי 05/07/2020 11/08/2020 09:00 1000

לתשלום לחצו כאן 

מכרז מס' 21/2020: סקר עברות בניה, לפי תיקון 116 לחוק התכנון והבניה 05/07/2020 11/08/2020 09:00 300

לתשלום לחצו כאן 

מכרז פומבי מס' 13/2020 - מכרז לביצוע שיפוץ בית ספר לרום בקריית מלאכי 01/07/2020 01/12/2020 09:00 1000

לתשלום לחצו כאן 

מכרז מס' 19/2020 - לביצוע ביצוע עבודות פיתוח, שיקום כבישים ומדרכות 24/06/2020 21/07/2020 09:00 1000

לתשלום לחצו כאן 

קול קורא להפעלת פרויקט רכב שיתופי בעיריית קרית מלאכי 22/06/2020 16/07/2020 12:00
קול קורא - התקשרות ייחודית בתחום חינוך, ספורט, תרבות, דת רווחה וכיו"ב 07/06/2020 17/06/2020 16:00
מכרז פומבי מס' 17/2020 מסגרת למתן שירותי הפעלת כלי צמ"ה בשטחי עיריית קרית מלאכי 27/05/2020 16/06/2020 09:00 200 ₪

לתשלום לחצו כאן 

מכרז פומבי מס' 18/2020 אספקת מחשבים ציוד היקפי ותקשורת 27/05/2020 16/06/2020 09:00 200 ₪

לתשלום לחצו כאן 

מכרז פומבי מס' 14/2020 מתן שירותי ייעוץ לתכנון אסטרטגי ופיתוח כלכלי 01/05/2020 26/05/2020 ללא עלות
מכרז פומבי מס' 12/2020 מתן שירותי יעוץ תקשורת וניהול מדיה 27/04/2020 19/05/2020 09:00 250 ₪
מכרז פומבי מס' 11/2020 ביצוע עבודות הנגשה לכבדי שמיעה במוסדות חינוך בקריית מלאכי 19/04/2020 19/05/2020 09:00 1,000 ₪
מכרז פומבי מס' 10/2020 מתן שירותי ליווי ופיקוח על פרויקטים הנדסיים ברשות 23/03/2020 07/04/2020 09:00 250 ₪
קול קורא למיזם משותף להפעלת פרויקט הכנה לצה"ל 18/03/2020 31/03/2020 16:00
מכרז פומבי מס' 09/2020 ניהול והפעלה משותפים עם עיריית קרית מלאכי של בית ספר דרכא 04/03/2020 26/05/2020 09:00 2,500 ₪

לרכישת המכרז לחץ כאן

מכרז מס' 07/2020 לאספקת שירותי גרירת גרוטאות ורכבים מתחום עירית קרית מלאכי - הוארך 03/03/2020 12:00 21/04/2020 09:00
מכרז פומבי מס' 08/2020 לאספקת חומרים, ציוד וכלי עבודה - הוארך 03/03/2020 12:00 21/04/2020 09:00 250 ₪

לרכישת המכרז לחץ כאן

מכרז פומבי מס' 05/2020 ניהול והפעלה משותפים עם עיריית קרית מלאכי של בית ספר אמי"ת תיכון שש שנתי ממ"ד בקרית מלאכי 26/02/2020 05/05/2020 09:00 2,500 ₪
מכרז פומבי מס' 06/2020 עבודות סימון כבישים ברחבי העיר - נדחה מועד פתיחת המעטפות 17/02/2020 12/03/2020 09:00 300 ₪
מכרז 04/2020 לעריכת ביטוחי העירייה 30/01/2020 03/03/2020 09:00 1,000 ₪ נקבע מועד נוסף להגשת הצעות
מכרז 02/2020 למתן שירותי סקר וניהול נכסי הרשות 28/01/2020 18/02/2020 09:00 1,000 ₪
מכרז 03-2020 אספקת מוצרי מזון ושתיה קלה - הוארך 26/01/2020 21/04/2020 09:00 250 ₪ ראה במכרז
מכרז מספר 1-2020 לביצוע שיפוץ מרכז הפעלה ומוקד עירוני בקריית מלאכי 21/01/2020 18/02/2020 09:00 1,000 ₪ המציעים במכרז חייבים להשתתף בסיור מוקדם שיערך בתאריך 28/01/2020 בשעה 12:00.
מכרז מספר 17-2019 לבניית גני ילדים בכרמי הנדיב 16/11/2019 09:00 31/12/2019 09:00 2,000 ש"ח סיור קבלנים חובה ביום 11.12.19 בשעה 10:00 במשרדי העירייה מרכז מסחרי 1
מכרז מספר 23-2019 לאספקת מוצרי מזון ושתיה קלה 05/10/2019 09:00 19/11/2019 09:00 250 ש"ח ראה במכרז
מכרז מספר 19-2019 לשירותי הסעות תלמידים 14/09/2019 09:00 29/10/2019 09:00 500 ₪ ראה במכרז
מכרז מספר 20-2019 למתן שירותי פיקוח וליווי פרויקטים 23/08/2019 09:00 07/10/2019 09:00 250 ש"ח ראה בנכרז
מכרז מספר 18-2019 למתן שירותי חשבות שכר ומשאבי אנוש 10/08/2019 09:00 24/09/2019 09:00 250 ש"ח ראה במכרז
מכרז מספר 16-2019 לעבודות פיתוח בפס חבד 13/07/2019 09:00 27/08/2019 09:00 1,500 ש"ח סיור קבלנים חובה ב 12/8/19 בשעה 10:00 במשרדי העירייה מרכז מסחרי 1 קריית מלאכי
מכרז מספר 15-2019 לשירותי הסעות לאוכלוסיית רווחה 29/06/2019 09:00 13/08/2019 09:00 500 ש"ח ראה במכרז
הזמנה להציע הצעות להזמנה להציע הצעות למתן שירותי חשבות שכר 09/06/2019 12:00 24/07/2019 12:00 ראה בקובץ
מכרז מספר 14-2019 למתן שירותים משפטיים 08/06/2019 09:00 23/07/2019 09:00 300 ש"ח ראה במכרז
מכרז מספר 13-2019 לשרותי הסעות לתלמידים ו/או עובדי הוראה 08/06/2019 09:00 23/07/2019 09:00 500 ש"ח ראה במכרז
מכרז מספר 12-2019 לביצוע עבודות פיתוח במרכז המסחרי 08/06/2019 09:00 23/07/2019 09:00 רשום לעבודות פיתוח 200 ג2
קול קורא הצטרפות למאגר ספקים לחברה הכלכלית 23/05/2019 09:00 07/07/2019 09:00 לא נדרש ראה בקול קורא
מכרז מספר 09-2019 למתן שירותי ייעוץ חשמל ותקשורת 20/04/2019 09:00 04/06/2019 09:00 1,000 ש"ח ראה במכרז
מכרז מספר 06-2019 למתן שירותי ייעוץ כבישים וניקוז מתוקן 06/04/2019 09:00 21/05/2019 09:00 1,000 ש"ח ראה במכרז
מכרז מספר 11-2019 להצבת מכונות להפקת מסמכים 06/04/2019 09:00 21/05/2019 09:00 300 ש"ח ראה במכרז
מכרז מספר 07-2019 לבניית מקווה 16/03/2019 09:00 30/04/2019 09:00 2,000 ש"ח רשום בסווג בניה 100 ג'-1
מכרז מספר 10-2019 למתן שירותי יעוץ פדגוגי לבתי הספר 16/02/2019 09:00 02/04/2019 09:00 300 ש"ח ראה במכרז
מכרז מספר 08-2019 למתן שירותי פיקוח יעוץ וליווי למערך הטיפול בפסולת 16/02/2019 09:00 02/04/2019 09:00 500 ש"ח ראה במכרז
מכרז מספר 06-2019 למתן שירותי ייעוץ כבישים וניקוז 02/02/2019 09:00 19/03/2019 09:00 1,000 ש"ח ראה במכרז
מכרז מספר 05-2019 ללהפעלה של מסגרת יומית לאנשים עם מוגבלות 02/02/2019 09:00 19/03/2019 09:00 300 ש"ח ראה במכרז
מכרז מספר 04-2019 למסגרת לביצוע עבודות תחזוקה והחלפת קווי מים וביוב 12/01/2019 09:00 26/02/2019 09:00 1,500 ש"ח סיור קבלנים חובה ב 17.2.2019 שעה 11:00 במשרדי העירייה
קול קורא למתן שירותי יעוץ תקשורת וניהול מדיה 07/01/2019 12:00 21/02/2019 12:00 ראה בקול קורא
מכרז מספר 03-2019 להפעלת מועדונית חינוכית 05/01/2019 09:00 19/02/2019 09:00 500 ש"ח ראה במכרז
מכרז מספר 01-2019 לשירותי ליווי ופיקוח על פרויקטים 29/12/2018 09:00 12/02/2019 09:00 סיור קבלנים חובה
מכרז מספר 30-2018 לביצוע תוספת בניה ושיפוץ מעון ילדים 29/12/2018 09:00 12/02/2019 09:00 ראה במכרז
מכרז מספר 29-2018 לביצוע מממ בגני ילדים ורמפה למשאית אשפה 29/12/2018 09:00 12/02/2019 09:00 ראה במכרז
מכרז מספר 32-2108 לשירותי אחזקת גינון והשקיה 08/12/2018 09:00 22/01/2019 09:00 2,000 ש"ח סיור קבלנים נקבע ליום 13.01.19 בשעה 09:00 במשרדי אגף שפ"ע
מכרז מספר 31-2018 להפעלת מרכז לגיל הרך 24/11/2018 09:00 08/01/2019 09:00 500 ש"ח ראה במכרז
מכרז מספר 25-2018 למתן שירותי תדלוק ושטיפת כלי רכב 29/09/2018 15:00 13/11/2018 15:00 1,500 ש"ח ראה במכרז
מכרז מספר 24-2018 לאספקה והתקנה של מערכות השקייה ובקרת השקייה 29/09/2018 15:00 13/11/2018 15:00 2,000 ש"ח ראה במכרז
מכרז מספר 20-2018 לשירות הפעלת מקוה גברים בשכונת חבד 08/09/2018 15:00 23/10/2018 15:00 500 ש"ח ראה במכרז
מכרז מספר 27-2018 למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קריית מלאכי ולוועדה המקומית לתכנון ובניה 25/08/2018 15:00 09/10/2018 15:00 1,000 ש"ח כפי המופיע במכרז
מכרז מספר 23-2018 למתן שרותי שמאות מקרקעין לעיריית קריית מלאכי ולוועדה המקומית לתכנון ובניה 25/08/2018 15:00 09/10/2018 15:00 500 ש"ח כפי המופיע במכרז
מכרז מספר 22-2018 לשכירת שרותי יועץ תנועה 25/08/2018 15:00 09/10/2018 15:00 500 ש"ח כפי המופיע במכרז
מכרז מספר 11-2018 לביצוע עבודות פיתוח במכרז המסחרי קריית מלאכי 30/07/2018 15:00 13/09/2018 15:00 קבלן רשום לפיתוח בסיווג 200 ג-1
מכרז מספר 11-2108 לביצוע עבודות פיתוח במרכז המסחרי 30/07/2018 15:00 13/09/2018 15:00 קבלן רשום לפיתוח בסיווג 200 ג-1
מכרז מספר 5-2018 לשירותי ליווי ופיקוח על פרויקטים 30/06/2018 15:00 14/08/2018 15:00 כפי המופיע במכרז
מכרז מספר 21-2018 למתן שירותים משפטיים לגביית חובות 30/06/2018 15:30 14/08/2018 15:30 1,000 ש"ח כפי המופיע במכרז
מכרז מספר 18-2018 לביצוע עבודות שיפוץ אולפנה בתיכון אמי"ת 30/06/2018 15:00 14/08/2018 15:00 רשום בניה 100 ג-1 או שיפוצים 131א
מכרז מספר 16-2018 לביצוע עבודות שיפוץ במוסדות חינוך 30/06/2018 15:00 14/08/2018 15:00 רשום בניה 100 ג-1
מכרז מספר 12-2018 לבניית בית פיס לפנאי וספורט 24/06/2018 15:00 08/08/2018 15:00 קבלן רשום לבניה 100 ג-5
מכרז מספר 19-2018 לביצוע עבודות פיתוח ומתקני משחקים בפארק המרכזי ובשכונת ק.גלויות 16/06/2018 15:00 31/07/2018 15:00 כמפורט במסמכי המכרז
מכרז מספר 17-2018 לביצוע עבודות פיתוח שצ"פ בשכונת קיבוץ גלויות 07/05/2018 15:00 21/06/2018 15:00 קבלן רשום לפיתוח בסיווג 200 ג-1
מכרז מספר 15-2018 לביצוע עבודות פיתוח בטיילת בן גוריון – בגין 29/04/2018 15:00 13/06/2018 15:00 סיור קבלנים חובה
מכרז מספר 14-2018 לביצוע בניית מבנה תלת גני בשכונת המחנה 29/04/2018 15:00 13/06/2018 15:00 סיור קבלנים חובה ב 17/5/18 בשעה 11:00 במשרדי העירייה
מכרז מספר 13-2018 ללביצוע עבודות אספקה , התקנה ואחזקת מזגנים 16/04/2018 15:00 31/05/2018 15:00 עיסוק מרכזי בביצוע עבודות התקנה ואחזקת מזגנים
מכרז מספר 01-2018 להפעלת מרכז צעירים בקריית מלאכי 12/03/2018 15:00 26/04/2018 15:00 1,000 ש"ח ראה במכרז
מכרז מספר 17-2017 לביצוע שיפוצים בגני ילדים בקריית מלאכי 25/02/2018 15:00 11/04/2018 15:00 בניה 100 ג-1 או שיפוצים א-131
מכרז מספר 7-2018 לביצוע עבודות איטום במבני ציבור 25/02/2018 15:00 11/04/2018 15:00 עיסוק מרכזי בביצוע עבודות איטום
מכרז מספר 6-2018 לביצוע שיפוצים בביס עציון 25/02/2018 15:00 11/04/2018 15:00 בניה 100 ג-1 או שיפוצים א-131
קול קורא לתכנון + ביצוע של הכניסה לעיר 22/01/2018 21/01/2018 סיור קבלנים יתקיים ביום 01.07.2018 בשעה 10:00.
מכרז מספר 2-2018 למתן שירותים משפטיים לעירייה 21/01/2018 14:00 07/03/2018 14:00 500 ש"ח ראה במכרז
הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד 21/01/2018 26/11/2018
מכרז מספר 5-2018 לשירותי ליווי ופיקוח על פרויקטים 07/01/2018 15:00 21/02/2018 15:00 1,000 ש"ח מועד ישיבת הבהרות חובה - יום ד' 14.2.2018 בין השעות 11:00-12:00
מכרז מספר 4-2018 לשירותי ייעוץ, תכנון וליווי אדריכלי 07/01/2018 15:00 21/02/2018 15:00 1,000 ש"ח מועד ישיבת הבהרות חובה - יום ד' 14.2.2018 בין השעות 10:00-11:00
מכרז מספר 3-2018 לעריכת ביטוחי עיריית קריית מלאכי 29/12/2017 12:00 12/02/2018 12:00 1,000 ש"ח ראה במכרז
מכרז מספר 29-2017 לביצוע פנלים פוטוולטאים על הגגות בקריית מלאכי 16/12/2017 15:00 30/01/2018 15:00 ניסיון בביצוע עבודות דומות
מכרז מספר 30-2017 לביצוע עבודות פיתוח וגינון שפפים בשכונת ק.גלויות 16/12/2017 15:00 30/01/2018 15:00 עבודות פיתוח 200 ג-1
מכרז מספר 19-2017 לביצוע מגרש קטרגל בבי'ס חב'ד בנים בקריית מלאכי 11/12/2017 15:00 25/01/2018 15:00 עבודות פיתוח 200 ג-1
מכרז מספר 22-2017 למפעל מקדם תעסוקה רב נכותי 07/12/2017 15:00 21/01/2018 15:00 500 ש"ח ראה במכרז
מכרז מספר 25-2017 להקמת מסלול פאמפטרק-רכיבה אתגרית 02/12/2017 15:00 16/01/2018 15:00 סיווג קבלני
מכרז מספר 28-2017 לביצוע גינון ופיתוח טיילת הורביץ בן גוריון -שלב ב' 25/11/2017 15:00 09/01/2018 15:00 1,000 ש"ח ראה במכרז
מכרז מספר 27-2017 לאספקת מכונת טאוט ייעודית לכבישים עבור עירית קריית מלאכי 25/11/2017 15:00 09/01/2018 15:00 ראה במכרז
מכרז מספר 16-2017 לפיתוח חצרות גני ילדים 23/11/2017 15:00 07/01/2018 15:00 סיווג קבלני
מכרז מספר 24-2017 לביצוע הצללות ודשא סינטטי 12/11/2017 15:00 27/12/2017 15:00 סיווג קבלני
מכרז מספר 18-2017 להארכת מועד מכרז 18-2017 21/10/2017 16:00 05/12/2017 16:00 סיור קבלנים חובה! נקבע ליום ג' 14/11/2017 בשעה 11:00 בחדר הישיבות, קומה ב', בניין
מכרז מספר 21-2017 למתן שירותי יעוץ ארגוני 29/09/2017 15:00 13/11/2017 15:00 200 ש"ח ראה במכרז
מכרז מספר 20-2017 לביצוע מגרש דשא סינטטי בשכונת ק.גלויות 29/09/2017 15:00 13/11/2017 15:00 עבודות פיתוח 200 ג-1
מכרז מספר 18-2017 לעבודות פיתוח שיקום כבישים ומדרכות 18/09/2017 15:00 02/11/2017 15:00 עבודות פיתוח 200 ג-1
מכרז מספר 15-2017 לביצוע עבודות הדברת מזיקים 17/09/2017 15:00 01/11/2017 15:00 1,000 ש"ח ראה במכרז
מכרז מספר 14-2017 להפעלת מועדוניות טיפוליות 14-2017 31/07/2017 12:00 14/09/2017 12:00 500 ש"ח ראה במכרז
קול קורא 2/2017 לתכנון מתחם רכיבה על אופניים 10/07/2017 12:00 24/08/2017 12:00 סיור מציעים ב 15/08/2017 בשעה 13:00 (לא חובה)
מכרז מספר 13/2017 למכרז 13-2017 הארכת מועד 03/07/2017 15:00 17/08/2017 15:00 סיווג קבלנים פיתוח 200 ג- 1
מכרז מספר 11-2017 למכרז 11-2017 הארכת מועד 29/06/2017 15:00 13/08/2017 15:00 1000 ש"ח ראה במכרז
מכרז מספר 12-2017 למכרז 12-2017 הארכת מועד 29/06/2017 15:00 13/08/2017 15:00 500 ש"ח ראה המכרז
מכרז מספר 12/2017 להפעלת מועדוניות טיפוליות בשיתוף משרד החינוך... 19/06/2017 15:00 03/08/2017 15:00 500 ש"ח
מכרז מספר 11/2017 להפעלת מרכז ילדים הורים להורות לגיל בית ספר יסודי 19/06/2017 15:00 03/08/2017 15:00 1000 ש"ח
מכרז מספר 13/2017 לפיתוח גן זבוטינסקי 19/06/2017 15:00 03/08/2017 15:00 סיווג קבלנים פיתוח 200 ג- 1
מכרז מספר 9/2017 לפיתוח טיילת הורוביץ בן גוריון 19/06/2017 15:00 03/08/2017 15:00 סיווג קבלנים פיתוח 200 ג- 1
מכרז מספר 8/2017 להסעות תלמידים 10/06/2017 15:00 25/07/2017 15:00 500 ש"ח מפגש מסיעים חובה יתקיים ביום 19.07.2017 בשעה 14:00 חדר הישיבות קומה ב' במשרדי העירייה
קול קורא 1/2017 לתכנון מרכז ספורט ונופש הארכת מועד 04/06/2017 12:00 19/07/2017 12:00
קול קורא 1/2017 לתכנון מרכז ספורט ונופש 25/05/2017 15:00 09/07/2017 15:00 סיור מציעים יתקיים 25.06.2017 שעה 12:00
מכרז מספר 4/2017 לביצוע סלילת כביש אבוחצירא 24/04/2017 15:00 08/06/2017 15:00 המשתתף הינו קבלן רשום כדין לעבודות פיתוח 200 ג-2
מכרז מספר 1/2017 לעבודות אחזקה ויזומות של מערכות חשמל מבני ציבור ותאורת רחובות קרית מלאכי 16/02/2017 15:00 02/04/2017 15:00 ראה במכרז.
מכרז מספר 3/2107 לפינוי אשפה 13/02/2017 15:00 30/03/2017 15:00 5,000 ש"ח ראה סעיף 4 במכרז
מכרז מספר 2/2017 לשיפוץ חזיתות בניין העירייה ומבנה מרכזי בתיכון אמית 19/12/2016 15:00 02/02/2017 15:00 סיווג קבלנים: בנייה ג-1
מכרז מספר 23/2016 לשיפוץ חצרות גני ילדים 19/12/2016 15:00 02/02/2017 15:00 סיווג קבלנים:פיתוח 200 ג-1
מכרז מספר 25/2016 לאספקת שרותי חשבות שכר 19/11/2016 14:00 03/01/2017 14:00 1,500 ש"ח כפי המופיע המכרז
מכרז מספר 16/2106 להארכת מועד מתקני פרסום חוצות 31/10/2016 15:00 15/12/2016 15:00 ראה מכרז 16/2016 ראה מכרז 16/2016
מכרז מספר 24/2016 לבניית מבנה נוער ורווחה 27/10/2016 15:00 11/12/2016 15:00 4,000 ש"ח סיור קבלנים חובה 20/11/2016 ב 11:00- , בעיריה. סיווג: 100 ג'-4
מכרז מספר 18/2016 למתן שירותי אחזקת מדשאות ספורט מקצועיות באצטדיון קריית מלאכי ושטחי הגינון בתחום האצטדיון 27/10/2016 15:00 11/12/2016 15:00 סיור קבלנים חובה 15/11/2016 שעה 12:00 באיצטדיון העירוני, רח' הרצל, קרית מלאכי
מכרז מספר 21/2106 להסבת תיקי בניין 03/10/2016 15:00 17/11/2016 15:00 1,500 ש"ח כנס ספקים חובה 1/11/2016 שעה 14:00 במשרדי העירייה
מכרז מספר 22/2016 לשיפוץ והנגשת מבני ציבור 01/10/2016 15:00 15/11/2016 15:00 2,000 ש"ח סיווג נדרש: שיפוצים 131 א׳, או בניה 100 ג׳ 1
מכרז מספר 20/2016 למערכת מידע גיאוגרפי 26/09/2016 15:30 10/11/2016 15:30 כפי המופעי במכרז
מכרז מספר 15/2016 לשירותי פינוי רכבים נטושים 26/09/2016 15:00 10/11/2016 15:00 200 ש"ח מפגש משתתפים חובה 27/10 ב 10:00- במשרדי העיריה
מכרז מספר 6/2016 לבניית מרכז צעירים 25/08/2016 15:00 09/10/2016 15:00 סיווג : בנייה 100 ג'-1
מכרז מספר 13/2016 למערכות שכר ומשאבי אנוש 18/07/2016 14:30 01/09/2016 14:30 5,000 ש"ח כפי המופיע במכרז
מכרז מספר 6/2016 לבניית מרכז צעירים-הארכת מועד 18/07/2016 15:00 01/09/2016 15:00 סיור קבלנים 15/8/2016 שעה 12:00 קרית מלאכ י
מכרז מספר 12/2016 לעדכון תנאים ומועדים-מכרז הנהחש 11/07/2016 14:30 25/08/2016 14:30 4,500 ש"ח כפי המופיע המכרז
מכרז מספר 14/2016 לשירותי הסעות תלמידים 04/07/2016 14:00 18/08/2016 14:00 500 ש"ח מפגש משתתפים חובה 15/8/2016 ב 12:00- במשרדי העיריה, מרכז מסחרי 1
מכרז מספר 5/2016 לפינוי, טיפול ומחזור של ריכוזי פסולת 01/07/2016 15:00 15/08/2016 15:00 1,500 ש"ח כפי המופיע במכרז
מכרז מספר 21/2015 לביצוע עבודות הנגשה במוסדות החינוך 01/07/2016 15:00 15/08/2016 15:00 1,000 ש"ח ס.ק ב 28.07.2016 שעה 15:00 במשרדי העירייה, סיווג קבלנים נדרש :בנייה 100 ג'-1 או שיפוצים 131 א'
מכרז מספר 7/2016 לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות בקריית מלאכי 01/07/2016 15:00 15/08/2016 15:00 2,000 ש"ח ס.ק חובה ב 28.7 שעה 14:00 במשרדי העירייה סיווג קבלנים נדרש : 200 ג'-1
מכרז מספר 11/2106 לשירותי הסעות למטופלי הרווחה ולמלווי הסעים 20/06/2016 12:00 04/08/2016 12:00 500 ש"ח מפגש משתתפים חובה 28/7/2016 ב 12:00- , במשרדי אגף הרווחה בניין יפת, ז׳בוטינסקי 8
מכרז מספר 6/2016 לבניית מרכז צעירים 20/06/2016 15:00 04/08/2016 15:00 סיווג : בנייה 100 ג'-1
מכרז מספר 10/2016 להסעות תלמידים למוסדות חינוך רגיל ומיוחד 30/05/2016 14:00 14/07/2016 14:00 500 ש"ח מפגש משתתפים חובה 10/7/2016 שעה 12:00 במשרדי העירייה
מכרז מספר 9/2016 לביצוע עבודות פיתוח בגני ילדים 9-2016 30/05/2016 15:00 14/07/2016 15:00 סיווג : פיתוח 200 ג'-1
מכרז מספר 4/2016 לשיפור הסביבה הלימודית במוסדות החינוך 24/03/2016 15:00 08/05/2016 15:00 1,500 ש"ח ס.ק חובה ב 14.4 שעה 10:00 במשרדי העירייה סיווג קבלנים נדרש : בנייה 100 ג'-1 או שיפוצים 131א
מכרז מספר 2/2016 לניהול תחזוקה ותמיכה במערכות טכנולוגיית מידע ממוחשבות 01/02/2016 15:00 17/03/2016 15:00 כפי המופיע המכרז
מכרז מספר 20/2015 לביצוע עבודות פיתוח, אספקה, הובלה והתקנה של מתקני משחקים וריהוט רחוב 25/01/2016 15:00 10/03/2016 15:00 ראה במכרז.
מכרז מספר 21/2015 לעבודות הנגשה במוסדות חינוך. ס.ק חובה ב 3/2/2106 שעה 10:00 במשרדי העירייה 04/01/2016 15:00 18/02/2016 15:00 1,000 ש"ח סיווג קבלנים: בנייה 100 ג'-1 או שיפוצים א'-131
מכרז מספר 19/2105 לביצוע מעגל תנועה בר יהודה/מלמזון ותיקון מעגל רש"י/בן גוריון ס.ק חובה 25/01/16 שעה 10:00 במשרדי העירייה 02/01/2016 15:00 16/02/2016 15:00 1,200 ש"ח סיווג : פיתוח 200 ג'-1
קרן קריית מלאכי לפיתוח למוקדן/ית במוקד העירוני 01/01/2016 15:00 15/02/2016 15:00 ראה המודעה
מכרז מספר 8/2015 לביצוע מיפוי פוטוגרמטרי, אורטופוטו וסקר תמרורים ס.ק חובה 31/12/15 שעה 12:00 בעירייה 30/11/2015 12:00 14/01/2016 12:00 1,500 ש"ח סיווג : חברה למיפוי ופוטוגרמטריה המעסיקה מודד מוסמך
מכרז מספר 16/2016 לפרסום חוצות 21/10/2015 15:00 05/12/2015 15:00 1,500 ש"ח כנס המציעים ייערך ביום 3.11.2016 בשעה 12:00 במשרדי העירייה
מכרז מספר 15/2105 לביצוע שני מגרשי ספורט בבי"ס. סיור קבלנים חובה 22/11/15 בשעה 12:00 במשרדי ההנדסה, ז'בוטינסקי 8 קריית מלאכי 17/10/2015 15:00 01/12/2015 15:00 800 ש"ח קבלן רשום לעבודות פיתוח קבוצת סיווג 200 ג'-1
מכרז מספר 4/2015 לשיפוץ משרדי ההנדסה והגביה. ס.ק. חובה ב-29.10.2015 שעה 12:00, בבנין העירייה מרכז מסחרי. 28/09/2015 15:00 12/11/2015 15:00 800 ש"ח סיווג קבלן רשום לבניה, קבוצת סיווג א-131
מכרז מספר 10/2015 לביטוחי העירייה 16/07/2015 12:00 30/08/2015 12:00 2,500 ש"ח ראה במכרז
מכרז מספר 2/2015 לבניית גן ילדים חד כתתי גן מנחם.סיור קבלנים חובה 30/7/15 בשעה 10:00 בחדר ישיבות בבנין העירייה 02/07/2015 15:00 16/08/2015 15:00 1,000 ש"ח סיווג: ג'-1 -100
מכרז מספר 3/2015 לאחזקת מדשאות ספורט מקצועיות באצטדיון קריית מלאכי ושטחי גינון בתחום האצטדיון : סיור קבלנים חובה ב 28/6/2015 שעה 13:00 באצטדיון 25/05/2015 15:00 09/07/2015 15:00 750 ש"ח
מכרז מספר 7/2105 לאספקה, הובלה, פריקה והרכבת ריהוט משרדי 7-2015 31/01/2015 15:00 17/03/2015 15:00 1,000 ש"ח ס.ק חובה ב 3/3/2106 שעה 12:30 בעירייה
מכרז מספר 1/2015 לשדרוג תשתיות מחשוב עירוניות 23/12/2014 15:00 06/02/2015 15:00 5,000 ש"ח ראה במכרז
מכרז מספר 16/2015 למתן שירותי גביה ואכיפת חיובי העירייה ממקורות עצמיים 30/11/2014 12:00 14/01/2015 12:00 3,000 ש"ח כפי המופיע במכרז
מכרז מספר 8/14 לרישיון שימוש,תחזוקה ותמיכה במערכות מידע ממוחשבות עבור העירייה 28/11/2014 15:00 12/01/2015 15:00 6,500 ש"ח ראה דרישות סף
מכרז מספר 7/14 למגרש משולב בבית ספר "אלי כהן " מפגש קבלנים חובה בתאריך 05/10/14 בשעה 10.00 במחלקת הנדסה זבוטינסקי 8 קריית מלאכי 11/09/2014 12:00 26/10/2014 12:00 500 ₪ סיווג ג' 1 200
מכרז מספר 6/2014 לביצוע מעגל תנוע בר יהודה מלמזון ( פרסום חוזר תיקון סיווג קבלן ) מפגש קבלנים חובה בתאריך 05/10/14 בשעה 10.00 ממחלקת -הנדסה זבוטינסקי 8 קריית מלאכי 11/09/2014 12:00 26/10/2014 12:00 1000 ₪ סיווג ג' 1 200
מכרז מספר 6/2014 לביצוע מעגל תנועה בר- יהודה מלמזון מפגש קבלנים חובה בתאריך 18.09.2014 בשעה 10.00 ממחלקת -הנדסה זבוטינסקי 8 קריית מלאכי 18/08/2014 12:00 02/10/2014 12:00 1.000 ש'ח סיווג ג' 1 -100
מכרז מספר 5/2014 להסעות תלמידים למוסדות חינוך ועובדי הוראה, ס.ק חובה בתאריך 13/8/2014 בשעה 15:00 בבניין העירייה 04/07/2014 12:00 18/08/2014 12:00 500 ש"ח
משרה לגזבר העירייה 01/11/2013 12:00 16/12/2013 12:00
מכרז מספר 14/2013 לאספקה והסבה של מדי מים. מפגש קבלנים בתאריך 25/11/2013 בשעה 10:00 במשרדי מחלקת המים 28/10/2013 12:00 12/12/2013 12:00 800 ש"ח
מכרז מספר 8/2013 להסעות תלמידים למוסדות חינוך רגיל ומיוחד מפגש קבלנים חובה: בתאריך 14.07.2013 בשעה 11:00 במשרדי העירייה 07/06/2013 12:00 22/07/2013 12:00 500 ש"ח
מכרז מספר 7/2013 לשיפוץ אולם ספורט בבית ספר הראל סיור קבלנים חובה: ב 27/6/2013 בשעה 10:00 27/05/2013 12:00 11/07/2013 12:00 500 ש"ח קבלן רשום 100-ג-1 ענף ראשי בניה
מכרז מספר 6/2013 לביטוחי העירייה 11/05/2013 12:00 25/06/2013 12:00 2,500 ש"ח
מכרז מספר 4/2013 להפעלה וניהול בית ספר על יסודי שש שנתי בעיר קריית מלאכי מפגש משתתפים חובה ב - 30.4.2013 בשעה 10:00 04/04/2013 12:00 19/05/2013 12:00 2,000 ש"ח בהתאם להוראות חוברת המכרז
מכרז מספר 3/2013 לאספקה והתקנת מערכת מיזוג אוויר וחשמל באולם ספורט ליד המתנ"ס סיור חובה: ב 30/4/13 בשעה 10:00 רח' ז'בוטינסקי 8 אגף הנדסה. 01/04/2013 12:00 16/05/2013 12:00 500 ש"ח קוד 170 קבוצת סיווג ב-1 ענף משנה מתקני מיזוג אוויר
מכרז מספר 2/2013 למתן שירותי פינוי רכבים נטושים, אחסנתם ואו /רכישתם בשטחי העיר קריית מלאכי. סיור קבלנים חובה ביום 14.3.13 בשעה 10:00 03/02/2013 12:00 20/03/2013 12:00 500 ש"ח
מכרז מספר 1/2013 לביצוע עבודות אמצעים אקוסטיים לליקויי שמיעה בבית ספר חב"ד בנות + בית ספר חב"ד בית חנה בקרית מלאכי. סיור קבלנים חובה 10/2/13 בשעה 10:00 06/01/2013 12:00 20/02/2013 12:00 500 ש"ח ענף משנה 131 - א' שיפוצים
קול קורא משותף בתחום חינוך, ספורט, תרבות, דת רווחה וכיו"ב 15/02/2021

חזור למכרזים פעילים