דלג לתוכן העמוד
מוכנות לחירום

מכרזים

מכרז מספר 5/2016 לפינוי, טיפול ומחזור של ריכוזי פסולת

כפי המופיע במכרז

מחיר:1,500 ש"ח

פזית דניאלי 08-8500885