פרסומת

דלג לתוכן העמוד
מוכנות לחירום

מכרזים

מכרז מספר 11/2106 לשירותי הסעות למטופלי הרווחה ולמלווי הסעים

מפגש משתתפים חובה 28/7/2016 ב 12:00- , במשרדי אגף הרווחה בניין יפת, ז׳בוטינסקי 8

מחיר:500 ש"ח

זהבה 0509190072 / 088608732 עו"ד טל כהן 08-8500898