פרסומת

דלג לתוכן העמוד
מוכנות לחירום

מכרזים

מכרז מספר 6/2016 לבניית מרכז צעירים-הארכת מועד

סיור קבלנים 15/8/2016 שעה 12:00 קרית מלאכ י במשרדי העיריה, מרכז מסחרי 1, קרית מלאכי. סיווג בנייה: 100 ג' 1

מחיר:3,000 ש"ח

אושרית מח' הנדסה 08-8608700