פרסומת

דלג לתוכן העמוד
מוכנות לחירום

מכרזים

מכרז מספר 20/2015 לביצוע עבודות פיתוח, אספקה, הובלה והתקנה של מתקני משחקים וריהוט רחוב

ראה במכרז. סיור קבלנים חובה 23/02/2016 ב 12:00- במשרדי העירייה, מרכז מסחרי 1 ק. מלאכי

מחיר:4,000 ש"ח

אושרית 08-8608700