פרסומת

דלג לתוכן העמוד
מוכנות לחירום

מכרזים

מכרז מספר 2/2016 לניהול תחזוקה ותמיכה במערכות טכנולוגיית מידע ממוחשבות

כפי המופיע המכרז עדכון מסמכי מכרז 2-2016

מחיר:1,000 ש"ח

פזית 08-8500885