פרסומת

דלג לתוכן העמוד
מוכנות לחירום

מכרזים

מכרז מספר 21/2015 לעבודות הנגשה במוסדות חינוך. ס.ק חובה ב 3/2/2106 שעה 10:00 במשרדי העירייה

סיווג קבלנים: בנייה 100 ג'-1 או שיפוצים א'-131

מחיר:1,000 ש"ח

אושרית מח' הנדסה 08-8608700