דלג לתוכן העמוד
מוכנות לחירום

מכרזים

מכרז מספר 19/2105 לביצוע מעגל תנועה בר יהודה/מלמזון ותיקון מעגל רש"י/בן גוריון ס.ק חובה 25/01/16 שעה 10:00 במשרדי העירייה

סיווג : פיתוח 200 ג'-1

מחיר:1,200 ש"ח

אושרית מח' הנדסה 08-8608700