פרסומת

דלג לתוכן העמוד
מוכנות לחירום

מכרזים

מכרז מספר 16/2015 למתן שירותי גביה ואכיפת חיובי העירייה ממקורות עצמיים

כפי המופיע במכרז

מחיר:3,000 ש"ח

08-8500851 צביקה