פרסומת

דלג לתוכן העמוד
מוכנות לחירום

מכרזים

מכרז מספר 3/2013 לאספקה והתקנת מערכת מיזוג אוויר וחשמל באולם ספורט ליד המתנ"ס סיור חובה: ב 30/4/13 בשעה 10:00 רח' ז'בוטינסקי 8 אגף הנדסה.

קוד 170 קבוצת סיווג ב-1 ענף משנה מתקני מיזוג אוויר

מחיר:500 ש"ח

נבט יצחק - מהנדס העיר 050-9030318