דלג לתוכן העמוד
מוכנות לחירום

מכרזים

מכרז מספר 1-2020 לביצוע שיפוץ מרכז הפעלה ומוקד עירוני בקריית מלאכי

נספח ז'- אישור ביטוחים