דלג לתוכן העמוד
מוכנות לחירום

מכרזים

מכרז 02/2020 למתן שירותי סקר וניהול נכסי הרשות

נספח א8 אישור קיום ביטוחים

מענה לשאלות הבהרה

הבהרות