דלג לתוכן העמוד
מוכנות לחירום

מכרזים

מכרז מס' 07/2020 לאספקת שירותי גרירת גרוטאות ורכבים מתחום עירית קרית מלאכי - הוארך

נספח ביטוחים

תשובות לשאלות הבהרה

הודעה על הארכת מועד להגשת הצעות למכרז

הודעה נוספת על הארכת מועד להגשת הצעות למכרז