פרסומת

דלג לתוכן העמוד
מוכנות לחירום

מכרזים

מכרז פומבי מס' 11/2020 ביצוע עבודות הנגשה לכבדי שמיעה במוסדות חינוך בקריית מלאכי

נספח - כתב כמויות

נספח- אישור ביטוח