דלג לתוכן העמוד
מוכנות לחירום

מכרזים

מכרז פומבי מס' 14/2020 מתן שירותי ייעוץ לתכנון אסטרטגי ופיתוח כלכלי

נספח ביטוח יעוץ תכנון כללי 

תשובות לשאלות הבהרה פיתוח כלכלי