דלג לתוכן העמוד
מוכנות לחירום

מכרזים

מכרז פומבי מס' 17/2020 מסגרת למתן שירותי הפעלת כלי צמ"ה בשטחי עיריית קרית מלאכי

נספח - אישור קיום ביטוחים

הודעת הבהרה 

תשובות לשאלות הבהרה 

לתשלום לחצו כאן