פרסומת

דלג לתוכן העמוד
מוכנות לחירום

מכרזים

מכרז מס' 19/2020 - לביצוע ביצוע עבודות פיתוח, שיקום כבישים ומדרכות

נספח - אישור ביטוח >>

הודעת הבהרה >>

מכרז מסגרת לביצוע עבודות פיתוח תשתיות 10.6.20.pdf