פרסומת

דלג לתוכן העמוד
מוכנות לחירום

מכרזים

מכרז פומבי מס' 13/2020 - מכרז לביצוע שיפוץ בית ספר לרום בקריית מלאכי

נספח - אישור ביטוח >>

כתב כמויות למכרז >>

 

לרום -חוזה.pdf