פרסומת

דלג לתוכן העמוד
מוכנות לחירום

מכרזים

מכרז מס' 22/2020: סקר וניהול נכסי הרשות בתחום השיפוט של עיריית קריית מלאכי

נספח הביטוח

תשובות לשאלות הבהרה

פרוטוקול פתיחת תיבת מכרזים