פרסומת

דלג לתוכן העמוד
מוכנות לחירום

מכרזים

מכרז מס' 21/2020: סקר עברות בניה, לפי תיקון 116 לחוק התכנון והבניה

תשובות לשאלות הבהרה

פרוטוקול פתיחת תיבת מכרזים