פרסומת

דלג לתוכן העמוד
מוכנות לחירום

מכרזים

מכרז פומבי 08/2020 לאספקת חומרים, ציוד וכלי עבודה

דף הצעת מחיר >>

הודעה על הארכת מועד >>

הודעת הבהרה >>

הודעת הבהרה 24.8 >>