פרסומת

דלג לתוכן העמוד
מוכנות לחירום

מכרזים

מכרז פומבי מס' 26/2020 מתן שירותי ליווי ופיקוח על פיתוח אזור תעשיה תימורים שלב ב' בעיר קרית מלאכי

נספח ביטוח

תשובות לשאלות הבהרה

מסמך הבהרה 

הודעת הבהרה