פרסומת

דלג לתוכן העמוד
מוכנות לחירום

מכרזים

מכרז פומבי מס' 30/2020 - אספקת ציוד משרדי

נספח א - דף הצעת מחיר 

תשובות לשאלות הבהרה

30-2020.pdf