פרסומת

דלג לתוכן העמוד
מוכנות לחירום

מכרזים

מכרז פומבי מס' 29/2020 - לביצוע פרוק וסילוק אסבסט וחיפוי גג וקירות במתנ"ס בקריית מלאכי

כתב כמויות 

כתב כמויות מסמך ב

נספח יד - ביטוח 

נספח ז - ביטוח

הודעת ביטול המכרז

הודעת ביטול המכרז - נגיש 

מסמכי המכרז.pdf