פרסומת

דלג לתוכן העמוד
מוכנות לחירום

מכרזים

מכרז פומבי (מסגרת) מס' 31/2020 - לאספקת חומרים, ציוד וכלי עבודה

נספח א - דף הצעת מחיר 

תשובות לשאלות הבהרה 

מסמכי המכרז (1).pdf