דלג לתוכן העמוד
מוכנות לחירום

מכרזים

מכרז מסגרת פומבי מס' 28/2020 לביצוע עבודות איטום גגות במוסדות חינוך וציבור בקריית מלאכי

נספח ביטוח

כתב כמויות נספח ג

שאלות הבהרה

הודעת הארכת מכרז 

מסמכי המכרז.pdf