פרסומת

דלג לתוכן העמוד
מוכנות לחירום

מכרזים

מכרז פומבי מס' 32/2020: מכרז ביצוע לשיפוץ מרחבי למידה m21 במוס"ח בקריית מלאכי

m21.pdf