פרסומת

דלג לתוכן העמוד
מוכנות לחירום

מכרזים

מכרז פומבי מס' 38/2020 לתפעול תחזוקה התקנה ושיווק של מתקני שילוט חוצות וריהוט רחוב ומתן זכות שיווק ופרסום על מתקנים אלו בעיר קריית מלאכי

תשובות לשאלות הבהרה >>

הודעה על הארכת מועד להגשת הצעות >> עד לתאריך ה-22.12

הודעה על הארכת מועד לפתיחת המעטפות >> 

הודעה על קביעת מועד נוסף להגשת הצעות >> עד לתאריך ה-12.01.2021

פרוטוקול פתיחת מכרז

05 23.11.20 מכרז לתפעול תחזוקה התקנה ושיווק של מתקני שילוט חוצות וריהוט רחוב ומתן זכות שיווק ופרסום