פרסומת

דלג לתוכן העמוד
מוכנות לחירום

מכרזים

מכרז פומבי מס' 27/2020 לאספקת תוכנות ושרותי תמיכה למערכות: פיננסיות, גביה ואוכלוסין, שכר, משאבי אנוש , רווחה ומערכות נלוות לעיריית קריית מלאכי

תשובות לשאלות הבהרה >

הצעת מחיר >

הודעה על הארכת מועד להגשת הצעות > עד לתאריך ה 9.2.2021

פרוטוקול פתיחת מעטפות המכרז

מכרז תוכנה קרית מלאכי 01.12.2020 סופי.pdf