פרסומת

דלג לתוכן העמוד
מוכנות לחירום

מכרזים

מכרז פומבי מס' 29/2020: לביצוע פרוק וסילוק אסבסט וחיפוי גג וקירות במתנ"ס בקריית מלאכי

נספח ז' - ביטוח

כתב כמויות

פרוטוקול פתיחת מכרז

מכרז 29-2020.pdf