פרסומת

דלג לתוכן העמוד
מוכנות לחירום

מכרזים

מכרז מס' 05/2021: מתן שירותי ניהול פרויקט ופיקוח על פיתוח אזור תעשיה תימורים שלב ב'

נספח ב' –  ביטוח

תשובות לשאלות הבהרה

הודעת הבהרה

פרוטוקול פתיחת מעטפות

מכרז מנהלי פרויקטים קרית מלאכי 10.1.21.pdf