פרסומת

דלג לתוכן העמוד
מוכנות לחירום

מכרזים

הצעה לקבלת שירותי כתיבת מכרז עירוני לרכישת ותחזוקה של מתחמי ומתקני הספורט בעיר לפי תקנים 5515, 5516, 5517

הצעה לקבלת שירותי כתיבת מכרז עירוני לרכישת ותחזוקה של מתחמי ומתקני הספורט בעיר לפי תקנים 5515.pdf