דלג לתוכן העמוד
מוכנות לחירום

מכרזים

מכרז פומבי מס' 10/2021: למתן שירותי גבייה כוללים לעיריית קריית מלאכי

העירייה מודיעה בזאת על דחיית המועדים למתן תשובות לשאלות הבהרה, הגשת ההצעות ופתיחת תיבת המכרזים, למועדים הבאים:
המועד האחרון  למתן תשובות לשאלות הבהרה הינו – 23.5.2021 .
המועד האחרון להגשת ההצעות הינו – 1.6.2021 בשעה 9:00.
פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום 1.6.21 בשעה 9:05.

נספח 6 - ביטוח

תשובות לשאלות הבהרה

דוח תקופתי ארנונה ומים 01/18-12/18

דוח תקופתי ארנונה ומים 01/21-04/21

הארכת מועד הגשות ושינוי תנאי סף

מכרז גביה 16.4.21 קרית מלאכי.pdf