פרסומת

דלג לתוכן העמוד
מוכנות לחירום

מכרזים

מכרז פומבי מס' 11/2021: אספקת ריהוט למרחבי למידה ומוסדות חינוך (פרויקט m21)

הבהרה

היקף הכספי של המכרז הינו 548,229 ₪ לא כולל מע"מ  ולא  535,530 ₪ (לא כולל מע"מ) כפי שנכתב בטעות במכרז (למשל בעמ' הראשון של המכרז).
יובהר כי למכרז התווספו הפריטים הבאים בכתב הכמויות (שצורף כקובץ נפרד למכרז)  וכדלקמן:
בפרק "קרית מלאכי מייקרס אשכול הפיס  כתב כמויות לנגרות" (עמ' 3) – הובלה והרכבה סך של 3,000 ₪ (לא כולל מע"מ).
בפרק "קרית מלאכי דרכא כתב כמויות לנגרות" (עמ' 4) – מס' פריט נ9 – המחיר ליחידה הינו 250 ₪ (לא כולל מע"מ) . ובמס' פריט נ10 – המחיר ליחידה הינו 400 ₪ (לא כולל מע"מ).

כתב כמויות

G11535-V001.pdf