פרסומת

דלג לתוכן העמוד
מוכנות לחירום

מכרזים

מכרז פומבי מס' 19/2021 לאספקה והתקנת חדר טרפו טרומי בקריית מלאכי

נספח  ב'– אישור קיום ביטוחים

נספח טכני - פירוט עבודות

הודעת הבהרה למכרז

מכרז 19-2021.pdf