דלג לתוכן העמוד
מוכנות לחירום

מכרזים

מכרז פומבי מס' 20/2021 לביצוע עבודות אספקה, התקנה, שדרוג ואחזקת מתקני ספורט ברחבי העיר קריית מלאכי

נספח ביטוח למכרז

הודעה על הארכת מועדים במכרז

מכרז סופי 9.6.pdf