פרסומת

דלג לתוכן העמוד
מוכנות לחירום

מכרזים

מכרז פומבי מס' 22/2021 מתן שירותי ניהול ופיקוח על פרויקטים הנדסיים ברשות

נספח ביטוח

תשובות לשאלות הבהרה

הודעת הארכת מועד להגשת הצעות

G11438-V001.pdf