דלג לתוכן העמוד
מוכנות לחירום

מכרזים

מכרז מסגרת פומבי מס' 24/2021 אספקת, התקנה ואחזקת מזגנים

תשובות לשאלות הבהרה

נספח ביטוח

הודעת הבהרה למכרז

מכרז מזגנים.pdf