פרסומת

דלג לתוכן העמוד
מוכנות לחירום

מכרזים

מכרז פומבי מס' 23/2021 להפעלת מועדון לבעלי מוגבלויות בגירים (גיל 21 ומעלה)

נספח ביטוח

תשובות לשאלות הבהרה

מכרז הפעלת מועדון לבעלי מוגבלויות סופי -.pdf