דלג לתוכן העמוד
מוכנות לחירום

מכרזים

מכרז מספר 19-2018 לביצוע עבודות פיתוח ומתקני משחקים בפארק המרכזי ובשכונת ק.גלויות

כמפורט במסמכי המכרז שאלות הבהרה למכרז 19-2018 פרוטוקול סיור קבלנים 19-2018 שאלות הבהרה ותשובות

מחיר:2,000 ש"ח

מחלקת הנדסה אושרית 08-8608700