פרסומת

דלג לתוכן העמוד
מוכנות לחירום

מכרזים

מכרז מספר 15-2018 לביצוע עבודות פיתוח בטיילת בן גוריון – בגין

סיור קבלנים חובה ביום 22/5/18 בשעה 10.00 במשרדי העירייה רשום פיתוח בסווג 200 ג-1

מחיר:2000 ש"ח

אושרית 08-8608700