בהתאם להוראות משרד הבריאות להלן ההנחיות לבתי העסק:

ישיבה בבתי העסק- אסורה.
רכישת מזון ואיסוף מהמקום- מותרת. יש להקפיד על מרחק של 2 מטרים בין קונה לקונה.

 

האכיפה בנושא מתבצעת על ידי משטרת ישראל. אנא שמרו על ההנחיות- הן מסייעות במניעת התפשטות הנגיף.