לקוחות ביגודית ותורמים יקרים,

בצו השעה ולמען בריאות כולנו, ויצ"ו קיבלה החלטה על סגירת כל סניפי הביגודיות ברחבי הארץ.

אנו מודים לכם על ההירתמות שלכם במשך כל השנה ומקווים לראותכם בביגודיות עם החזרה לשגרה.

בינתיים, נבקשכם לשמור את תרומותיכם כדי שנוכל לקבלם לאחר החזרה לשגרה ולהמשיך בעשייתנו המועילה בעזרה לקהילה באמצעות תרומותיכם.

בריאות לכולנו וחזרה מהירה לשגרה.

לבנה רשיד
יו"ר ויצ"ו קריית מלאכי