לידיעת התושבים,

בעקבות המצב והשהייה הממושכת בבתים,
תגברנו את פינוי הפסולת הביתית במשאית פינוי נוספת ,אך יחד עם זאת הנכם מתבקשים שלא להוציא פסולת גושית וגזם מחוץ לבתים

החל מיום חמישי ה 19.3.2020 ועד להודעה חדשה.

תודה על שיתוף הפעולה!