התגלתה חולה מספר 517 תושבת העיר, להלן מקומות חשיפה:

  • 9/3/20 קופת חולים כללית סניף חב"ד רחוב נחלת הר חבד 9. שעות 10.20-11.00.
  • 11.00-11.30 ביקור בבית המרקחת
  • 18.30-19.30 בית כנסת חבסוב (של הבוכרים) בשכונת חב"ד
  • 10/3/20 בית כנסת חבסוב בשעות 07.00-08.00
  • 11/3/20 קופת חולים כללית סניף חבד רח נחלת הר חבד 9 שעה 10.20-11.00
  • בית מרקחת 11.00-11.30
  • 14/3/20 ביקרה במרם בקרית מלאכי בשעה 19.30

מגעים הדוקים אותרו והודרכו לבידוד ע"פ הנוהל.

מי שהיה במקומות שצויינו לעיל מתבקש להכנס לבידוד בית ולדווח על כך באתר משרד הבריאות.