פרסומת

דלג לתוכן העמוד
מוכנות לחירום

פרוטוקולים

סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך מניין/לא מן המניין קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202101 21/01/2021 לא מן המניין
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 202101 21/01/2021 לא מן המניין
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 202010 30/12/2020 מן המניין

חוודת דעת יועמש

חוות דעת מהנדס הוועדה

הנחיות מרחביות מליאה

פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 2020016 30/12/2020 לא מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 47 13/12/2020 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 48 13/12/2020 לא מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202009 30/11/2020 לא מן המניין
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 202009 30/11/2020 לא מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 44 17/11/2020 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 46 17/11/2020 לא מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 2020014 21/10/2020 לא מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 2020013 20/10/2020 לא מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 2020012 15/10/2020 לא מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202008 14/10/2020 מן המניין
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 202008 14/10/2020 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 43 16/09/2020 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 41 08/09/2020 לא מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 42 08/09/2020 מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 2020011 23/08/2020 לא מן המניין
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 202007 20/08/2020 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202007 20/08/2020 מן המניין
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 202006 29/07/2020 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202006 29/07/2020 מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 2020010 13/07/2020 לא מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 38 30/06/2020 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 40 30/06/2020 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 39 30/06/2020 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202005 21/06/2020 מן המניין
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 202005 21/06/2020 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 35 09/06/2020 לא מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 36 09/06/2020 לא מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 37 09/06/2020 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202004 14/05/2020 מן המניין
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 202004 14/05/2020 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 34 10/05/2020 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202003 30/04/2020 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202002 23/02/2020 מן המניין
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 2 23/02/2020 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 32 09/02/2020 לא מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 33 09/02/2020 מן המניין
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 1 26/01/2020 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202001 26/01/2020 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 30 20/01/2020 לא מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 31 20/01/2020 לא מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 29 31/12/2019 לא מן המניין
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 11 29/12/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 201911 29/12/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 27 25/12/2019 לא מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 28 25/12/2019 לא מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 11 22/12/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 25 15/12/2019 לא מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 26 15/12/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 10 27/11/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 10 27/11/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 10 20/11/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 24 19/11/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 9 31/10/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 9 31/10/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 22 06/10/2019 לא מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 23 06/10/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 8 18/09/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 8 18/09/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 7 22/08/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 7 21/08/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 6 30/06/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 6 30/06/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 21 16/06/2019 לא מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 9 13/06/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 17 03/06/2019 לא מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 18 03/06/2019 לא מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 19 03/06/2019 לא מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 20 03/06/2019 לא מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 4 30/05/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 5 30/05/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 8 19/05/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 16 14/04/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 15 14/04/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 14 14/04/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 4 14/04/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 20194 14/04/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 7 11/04/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 3 28/03/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 3 28/03/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 13 26/03/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 12 26/03/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 11 26/03/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 6 20/03/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 5 05/03/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 2 28/02/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 2 28/02/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 4 26/02/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת תמלול פרוטוקול מליאה מס' 10 20/02/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 20/02/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת תמלול פרוטוקול מליאה מס' 9 20/02/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 20/02/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת תמלול פרוטוקול מליאה מס' 8 20/02/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 20/02/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 3 06/02/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת וועדה לקידום מעמד הילד מס' 1 04/02/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 1 23/01/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתכנון ובנייה מס' 1 23/01/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 2 22/01/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 08/01/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת תמלול פרוטוקול מליאה מס' 6 08/01/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 08/01/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת תמלול פרוטוקול מליאה מס' 5 08/01/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 1 02/01/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 17 17/12/2018 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 05/12/2018 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 05/12/2018 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 20187 28/11/2018 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 25/11/2018 מן המניין
פרוטוקול ועדת תמלול פרוטוקול מליאה מס' 1 25/11/2018 מן המניין
פרוטוקול מליאה מס' 0 24/11/2018 מן המניין

בנובמבר 2018 נבחרה מועצת עיר חדשה

פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 10 14/11/2018 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 9 05/09/2018 מן המניין
פרוטוקול ועדת וועדת שלשה מס' 2 08/08/2018 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 88 02/08/2018 לא מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 89 02/08/2018 לא מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 90 02/08/2018 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 8 29/07/2018 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 7 18/07/2018 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 86 21/06/2018 לא מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 87 21/06/2018 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 6 18/06/2018 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 20185 13/06/2018 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 20184 10/05/2018 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 84 10/05/2018 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 85 10/05/2018 לא מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 5 09/05/2018 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 5 09/05/2018 מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 9 08/05/2018 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 4 11/04/2018 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 4 11/04/2018 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 82 27/03/2018 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 83 27/03/2018 לא מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 20183 07/03/2018 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 80 07/03/2018 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 81 07/03/2018 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 20182 15/02/2018 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 78 07/02/2018 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 79 07/02/2018 מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 2 23/01/2018 מן המניין
פרוטוקול ועדת וועדת שלשה מס' 1 18/01/2018 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 75 17/01/2018 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 76 17/01/2018 לא מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 77 17/01/2018 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 20181 03/01/2018 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 73 31/12/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 74 31/12/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 72 26/12/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 17 21/12/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 16 10/12/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 71 07/12/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 15 06/12/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 8 23/11/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 8 23/11/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 69 19/11/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 70 19/11/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 66 02/10/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 67 02/10/2017 לא מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 68 02/10/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 7 26/09/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 20172 27/08/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 6 27/08/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 64 27/08/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 65 27/08/2017 לא מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 12 24/08/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 63 25/07/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 5 05/07/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 5 05/07/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 61 29/06/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 62 29/06/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 11 18/06/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 10 13/06/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 58 18/05/2017 לא מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 59 18/05/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 60 18/05/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 9 17/05/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 4 10/05/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 8 07/05/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 20171 05/04/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 56 05/04/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 57 05/04/2017 לא מן המניין
פרוטוקול ועדת וועדת קליטה מס' 2 14/03/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 3 01/03/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 53 26/02/2017 לא מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 54 26/02/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 55 26/02/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 4 16/02/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 52 08/02/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 2 01/02/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 3 15/01/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 50 15/01/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 51 15/01/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 2 10/01/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 1 04/01/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 1 03/01/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 16 29/12/2016 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 48 21/12/2016 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 49 21/12/2016 לא מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 47 07/12/2016 מן המניין
פרוטוקול ועדת וועדת קליטה מס' 1 06/12/2016 מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 15 28/11/2016 מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 14 30/10/2016 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 7 09/10/2016 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 45 06/10/2016 לא מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 46 06/10/2016 מן המניין
פרוטוקול ועדת הועדה לאיכות הסביבה מס' 2 20/09/2016 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 43 07/09/2016 לא מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 44 07/09/2016 מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 13 24/08/2016 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 6 21/08/2016 מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 12 10/08/2016 מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 11 26/07/2016 מן המניין
פרוטוקול ועדת הועדה לאיכות הסביבה מס' 1 12/07/2016 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 40 06/07/2016 לא מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 41 06/07/2016 לא מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 42 06/07/2016 מן המניין
פרוטוקול ועדת הועדה לנפגעי טרור מס' 1 15/06/2016 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 38 22/05/2016 לא מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 39 22/05/2016 מן המניין
פרוטוקול ועדת ועדת תנועה מקומית מס' 2 18/04/2016 מן המניין
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 289
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 37 20/03/2016 לא מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 35 13/03/2016 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 36 13/03/2016 לא מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 33 03/02/2016 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 34 03/02/2016 לא מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 31 24/12/2015 לא מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 32 24/12/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 11 16/12/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 18 26/11/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 17 12/11/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 30 10/11/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 16 04/11/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 20151 01/11/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 28 19/10/2015 לא מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 29 19/10/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 10 09/09/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 26 31/08/2015 לא מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 27 31/08/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 15 19/08/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 14 09/08/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 9 09/08/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 13 30/07/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 12 22/07/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 8 22/07/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 24 30/06/2015 לא מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 25 30/06/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 7 21/06/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 11 09/06/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 22 07/06/2015 לא מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 23 07/06/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 6 04/06/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 10 19/05/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 9 05/05/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 8 28/04/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 21 28/04/2015 לא מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 5 26/04/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 7 20/04/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 20 16/04/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 6 01/04/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 5 30/03/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 4 29/03/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 4 12/03/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 3 25/02/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 19 25/02/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 3 19/02/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 2 15/02/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 2 11/02/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 18 15/01/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 1 13/01/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 1 11/01/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 16 31/12/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 17 31/12/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 11 03/12/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1501 03/12/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1502 03/12/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1503 03/12/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1504 03/12/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1505 03/12/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 6 24/11/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 3 20/11/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 10 17/11/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 5 02/11/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 9 22/10/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 14 01/10/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 13 21/09/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 8 10/09/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 4 31/08/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 12 13/08/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 2 11/08/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 7 11/08/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 01/07/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 11 01/07/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 3 22/06/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 6 28/05/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 5 19/05/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 19/05/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 28/04/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 4 24/04/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 3 01/04/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 2 31/03/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 23/03/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 2 13/03/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 02/03/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת ישיבות רשות רישוי מקומית מס' 1 17/02/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 1 21/01/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 24/12/2013 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 24/12/2013 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 01/12/2013 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 01/12/2013 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 196
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 24/11/2013 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 6 15/10/2013 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 60 15/08/2013 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 61 15/08/2013 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 62 15/08/2013 מן המניין
פרוטוקול מליאה מס' 0 10/08/2013 מן המניין

בנובמבר 2013 נבחרה מועצת עיר חדשה

פרוטוקול ועדת מליאה מס' 59 28/07/2013 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 58 24/06/2013 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 57 18/06/2013 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 3 02/06/2013 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 55 05/05/2013 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 54 24/04/2013 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 2 21/03/2013 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 1 28/02/2013 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 17 27/12/2012 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 53 27/12/2012 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 51 29/10/2012 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 52 29/10/2012 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 13 23/09/2012 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 11 19/07/2012 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 49 19/07/2012 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 50 19/07/2012 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 48 22/05/2012 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 47 06/05/2012 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 8 02/05/2012 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 46 26/03/2012 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 6 15/03/2012 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 45 01/03/2012 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 5 28/02/2012 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 2 19/02/2012 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 4 02/02/2012 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 42 29/01/2012 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 43 29/01/2012 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 44 29/01/2012 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 1 12/01/2012 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 41 29/12/2011 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 40 06/12/2011 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 13 27/11/2011 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 39 18/11/2011 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 38 26/09/2011 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 9 21/08/2011 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 37 27/07/2011 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 36 30/06/2011 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 6 06/06/2011 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 35 19/05/2011 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 2 29/03/2011 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 33 22/03/2011 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 34 22/03/2011 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 3 01/03/2011 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 32 01/03/2011 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 31 03/01/2011 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 17 30/12/2010 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 30 21/12/2010 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 28 29/11/2010 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 29 29/11/2010 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 26 01/11/2010 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 27 01/11/2010 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 25 21/09/2010 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 24 22/07/2010 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 22 01/06/2010 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 20 22/03/2010 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 21 22/03/2010 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 18 21/01/2010 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 19 21/01/2010 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 17 24/12/2009 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 16 20/12/2009 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 15 14/12/2009 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 16 14/12/2009 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 01/12/2009 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 14 29/11/2009 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 12 11/11/2009 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 13 11/11/2009 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 12 06/10/2009 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 10 01/10/2009 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 11 30/09/2009 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 11 31/08/2009 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 30/08/2009 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 9 09/08/2009 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 23/07/2009 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 7 14/06/2009 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 8 09/06/2009 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 31/05/2009 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 6 22/04/2009 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 01/04/2009 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 01/04/2009 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 5 16/03/2009 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 4 23/02/2009 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 2 17/02/2009 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 3 17/02/2009 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 12/02/2009 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 1 01/02/2009 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 12/01/2009 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 25/12/2008 מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 03/12/2008 מן המניין