דלג לתוכן העמוד
מוכנות לחירום

פרוטוקולים

סינון:
טבלת פרוטוקולים
מספר שם הפרוטוקול תאריך קטגוריה קבצים
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 1 תאריך: 01/05/2024 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 202208 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202208 תאריך: 23/11/2022 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 202207 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202207 תאריך: 20/10/2022 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 202209 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202209 תאריך: 22/09/2022 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 202206 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202206 תאריך: 22/09/2022 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 202205 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202205 תאריך: 28/08/2022 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 202204 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202204 תאריך: 22/06/2022 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 202203 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202203 תאריך: 06/04/2022 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 202202 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202202 תאריך: 24/02/2022 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 202201 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202201 תאריך: 30/01/2022 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 202111 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202111 תאריך: 15/12/2021 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 202110 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202110 תאריך: 22/11/2021 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 202109 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202109 תאריך: 17/10/2021 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 202108 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202108 תאריך: 12/08/2021 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 202107 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202107 תאריך: 26/07/2021 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 202106 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202106 תאריך: 10/06/2021 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 202105 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202105 תאריך: 18/05/2021 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 202104 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202104 תאריך: 21/03/2021 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 202103 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202103 תאריך: 09/03/2021 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 202102 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202102 תאריך: 16/02/2021 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 202101 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202101 תאריך: 21/01/2021 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 202010 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202010 תאריך: 30/12/2020 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 202009 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202009 תאריך: 30/11/2020 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 2020013 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 2020013 תאריך: 20/10/2020 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 2020012 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 2020012 תאריך: 15/10/2020 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 202008 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202008 תאריך: 14/10/2020 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 202007 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202007 תאריך: 20/08/2020 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 202006 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202006 תאריך: 29/07/2020 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 202005 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202005 תאריך: 21/06/2020 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 202004 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202004 תאריך: 14/05/2020 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 202003 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202003 תאריך: 30/04/2020 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 202002 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202002 תאריך: 23/02/2020 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 202001 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202001 תאריך: 26/01/2020 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 201911 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 201911 תאריך: 29/12/2019 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 10 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 10 תאריך: 27/11/2019 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 9 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 9 תאריך: 31/10/2019 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 8 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 8 תאריך: 18/09/2019 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 7 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 7 תאריך: 21/08/2019 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 6 תאריך: 30/06/2019 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 4 תאריך: 30/05/2019 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 20194 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 20194 תאריך: 14/04/2019 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 3 תאריך: 28/03/2019 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 2 תאריך: 28/02/2019 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 1 תאריך: 23/01/2019 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 20187 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 20187 תאריך: 28/11/2018 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 10 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 10 תאריך: 14/11/2018 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 9 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 9 תאריך: 05/09/2018 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 8 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 8 תאריך: 29/07/2018 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 7 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 7 תאריך: 18/07/2018 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 6 תאריך: 18/06/2018 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 20185 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 20185 תאריך: 13/06/2018 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 20184 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 20184 תאריך: 10/05/2018 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 5 תאריך: 09/05/2018 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 5 תאריך: 09/05/2018 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 4 תאריך: 11/04/2018 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 4 תאריך: 11/04/2018 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 20183 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 20183 תאריך: 07/03/2018 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 20182 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 20182 תאריך: 15/02/2018 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 20181 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 20181 תאריך: 03/01/2018 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 8 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 8 תאריך: 23/11/2017 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 7 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 7 תאריך: 26/09/2017 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 20172 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 20172 תאריך: 27/08/2017 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 6 תאריך: 27/08/2017 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 5 תאריך: 05/07/2017 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 5 תאריך: 05/07/2017 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 4 תאריך: 10/05/2017 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 20171 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 20171 תאריך: 05/04/2017 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 3 תאריך: 01/03/2017 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 2 תאריך: 01/02/2017 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 1 תאריך: 04/01/2017 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 7 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 7 תאריך: 09/10/2016 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 6 תאריך: 21/08/2016 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 11 תאריך: 16/12/2015 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 20151 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 20151 תאריך: 01/11/2015 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 10 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 10 תאריך: 09/09/2015 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 9 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 9 תאריך: 09/08/2015 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 8 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 8 תאריך: 22/07/2015 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 7 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 7 תאריך: 21/06/2015 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 6 תאריך: 04/06/2015 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 5 תאריך: 26/04/2015 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 4 תאריך: 29/03/2015 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 3 תאריך: 19/02/2015 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 2 תאריך: 15/02/2015 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 1 תאריך: 13/01/2015 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 6 תאריך: 24/11/2014 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 3 תאריך: 20/11/2014 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 5 תאריך: 02/11/2014 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 4 תאריך: 31/08/2014 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 2 תאריך: 11/08/2014 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 3 תאריך: 22/06/2014 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 2 תאריך: 31/03/2014 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 1 תאריך: 21/01/2014 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 6 תאריך: 15/10/2013 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 3 תאריך: 02/06/2013 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 2 תאריך: 21/03/2013 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 1 תאריך: 28/02/2013 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 17 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 17 תאריך: 27/12/2012 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 13 תאריך: 23/09/2012 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 11 תאריך: 19/07/2012 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 8 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 8 תאריך: 02/05/2012 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 6 תאריך: 15/03/2012 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 5 תאריך: 28/02/2012 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 2 תאריך: 19/02/2012 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 4 תאריך: 02/02/2012 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 1 תאריך: 12/01/2012 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 13 תאריך: 27/11/2011 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 9 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 9 תאריך: 21/08/2011 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 6 תאריך: 06/06/2011 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 2 תאריך: 29/03/2011 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 3 תאריך: 01/03/2011 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 17 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 17 תאריך: 30/12/2010 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 16 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 16 תאריך: 20/12/2009 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 12 תאריך: 06/10/2009 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 10 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 10 תאריך: 01/10/2009 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 11 תאריך: 31/08/2009 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 9 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 9 תאריך: 09/08/2009 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 7 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 7 תאריך: 14/06/2009 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 8 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 8 תאריך: 09/06/2009 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 6 תאריך: 22/04/2009 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 5 תאריך: 16/03/2009 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 4 תאריך: 23/02/2009 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 3 תאריך: 17/02/2009 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 2 תאריך: 17/02/2009 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 1 תאריך: 01/02/2009 קטגוריה: מליאת הועדה לתכנון ובנייה קבצים: