טופס שאלון למועמד

מכרזי כח אדם/ דרושים - עירייה

דרוש סוג תאריך פתיחה תאריך סגירה
מכרס מס' 8/2023 לתפקיד מנהל/ת מחלקת חברה וקהילה התחדשות עירונית מכרזי כח אדם 23/03/2023 14/04/2023
מכרז מס' 7/2023 לתפקיד מנהל/ת מחלקת תכנון התחדשות עירונית מכרזי כח אדם 23/03/2023 14/04/2023
מכרס מס' 6/2023 לתפקיד קב"ט מוסדות חינוך מכרזי כח אדם 23/03/2023 14/04/2023

עבור לארכיון דרושים