דלג לתוכן העמוד
מוכנות לחירום

מכרזי כח אדם

מכרז פנימי/ חיצוני לתפקיד מפקח/ת ומנהל/ת תכנון ובניה מחלקת הפיקוח על הבניה מס מכרז- 7/2020

טופס שאלון למועמד

לצפייה בקובץ המצורף למכרז